Ansvarlig arrangør Covid-19

Ønsker du bistand til å arrangere selskaper med flere enn (10) 20 gjester som er begrensningen for hva man kan ha hjemme hos seg selv?

 

Vi kan hjelpe deg.

Regelverket er slik at Kreativ Catering kan være ansvarlig arrangør for lukkede arrangementer som foregår på offentlig sted.

«Med offentlig sted menes et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes. I tillegg gjelder samme forhold ved arrangementer i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller.»

Vi samarbeider med flere selskapslokaler som kan brukes til dette formålet. Vi kan også bistå andre steder. 

Ved å bruke oss som ansvarlig arrangør tar vi ansvaret for å overholde myndighetenes krav:

* å ha oversikt over hvem som er til stede for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing.
* å iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet
* å følge relevante standarder om smittevern
* å tilrettelegge for at avstandskrav og smittevern kan følges under hele arrangementet.

Eneste forutsetningen for at vi skal hjelpe til med dette er at du til selskapet bestiller mat fra oss.

Pris er kr. 565,- ink.mva pr.time, minimum 5t

Kontakt oss på henrik@kreativcatering.no for mer informasjon.