2109 kr (f.eks. festmiddag/VIP-arrangement med utenlandske gjester)

2.109 kr